Home / Agri Market / animals / HB ക്രോസ്സ് പിട കുട്ടി വില്പനക്ക് (7 മാസം പ്രായം )

HB ക്രോസ്സ് പിട കുട്ടി വില്പനക്ക് (7 മാസം പ്രായം )

9500

നല്ല വെള്ളികണ്ണും, കാലയരവും, ഉടൽ നീട്ടവും  ഉള്ള ആടാണ്.. വളർത്തുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യം... ഉദ്ദേശികുന്ന വില :9500.. സ്ഥലം : കുറ്റിപ്പുറം...9946591730..9846702263..

നല്ല വെള്ളികണ്ണും, കാലയരവും, ഉടൽ നീട്ടവും  ഉള്ള ആടാണ്.. വളർത്തുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യം...

ഉദ്ദേശികുന്ന വില :9500.. സ്ഥലം : കുറ്റിപ്പുറം...9946591730..9846702263..

Quantity: 1

Share

Related Listing

നല്ലയിനം ആടുകൾ വിൽപനക്ക്

നല്ലയിനം ആടുകൾ വിൽപനക്ക്

kasargodan Cow (കാസർകോടൻ പശു)

kasargodan Cow (കാസർകോടൻ പശു)

Goats Malabari JP cross Muvattupuzha

Goats Malabari JP cross Muvattupuzha

Cow

Cow

ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

Customers Also Viewed

kasargodan Cow (കാസർകോടൻ പശു)

kasargodan Cow (കാസർകോടൻ പശു)

ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

പഞ്ചാബി ബീറ്റ്ൽ

പഞ്ചാബി ബീറ്റ്ൽ

മുട്ടൻകുട്ടി (6 മാസം കഴിഞ്ഞു)

മുട്ടൻകുട്ടി (6 മാസം കഴിഞ്ഞു)

നല്ല ക്രോസ്സ് ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

നല്ല ക്രോസ്സ് ബ്രീഡ് പെൺകുട്ടി

- WRITE A REVIEW -