Dahasamini

AMBADI GOSHALA
14
100

Pathimugam,Nammari,Ramacham,Muthanga,Njerinjil Contact - 9539802133

Pathimugam,Nammari,Ramacham,Muthanga,Njerinjil

Contact - 9539802133

Quantity: 1

20-11-2023 Location: Kollam, Kerala, India (map)
Share

Related Listing

നാടൻ കാപ്പിപ്പൊടി

നാടൻ കാപ്പിപ്പൊടി

High Quality Banana chips

High Quality Banana chips

Chakka varattiyath

Chakka varattiyath

കൊണ്ടാട്ടം മുളക്

കൊണ്ടാട്ടം മുളക്

കൂവപ്പൊടി വിൽപനക്ക്

കൂവപ്പൊടി വിൽപനക്ക്

Customers Also Viewed

High Quality Banana chips

High Quality Banana chips

ശുദ്ധമായ കുർക്കുമിൻ അടങ്ങിയ മഞ്ഞൾ പൊടി

ശുദ്ധമായ കുർക്കുമിൻ അടങ്ങിയ മഞ്ഞൾ പൊടി

കസ്തുരി മഞ്ഞൾ പൊടി (ഒറിജിനൽ ക്രീം കളർ) (ശുദ്ധമായ ജൈവ കൃഷിയിലെ ഉത്പന്നം)

കസ്തുരി മഞ്ഞൾ പൊടി (ഒറിജിനൽ ക്രീം കളർ) (ശുദ്ധമായ ജൈവ കൃഷിയിലെ ഉത്പന്നം)

Natural Sugar

Natural Sugar

Garam Masala

Garam Masala

- WRITE A REVIEW -